Neden Endüstri Mühendisliği ?

    Günümüzde ülkeler arası rekabet ortamı, işletmeleri sürekli baskı altında tutarak ürünlerini ve üretim süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik düzeylerini yükseltmeye zorlamaktadır. Bu rekabet ortamı, işletmelere yeni fırsatlar sunmakla birlikte, bu işletmelerde çalışan kişilerden beklenen niteliklerin artmasını gerektirmektedir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için nasıl yönetildikleri de büyük önem arz etmektedir. Ekonomik açıdan başarılı olmanın en önemli şartı, küreselleşen dünyada gelişmeleri iyi okuyup anlayabilen, ihtiyaçlara uygun doğru, hızlı, verimli ve esnek çözümler üreten insan gücü yetiştirmektir. Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu bir mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de en çok ihtiyaç duyulan bir meslek olma özelliğini sürdürecektir.

 

    Endüstri mühendisleri sistemleri bir bütün olarak analiz eder, problemleri belirler, mühendislik prensipleri ve analitik yöntemleri kullanarak çözümler üretirler. Bunu yaparken amacı, insan, makine, hammadde, enerji ve bilgi kaynaklarını etkin ve doğru şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaktır. Endüstri mühendisliği, üretim ve servis sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Sistemleri salt fiziksel yönleriyle değil; planlama, karar süreçleri, organizasyon, eşgüdüm, malzeme-iş-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi açılardan ele alır. Çok esnek ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür. Endüstri mühendisliğine olan yüksek talebin sebepleri; verimlilik artışının her sektörde önem kazanması, organizasyonların ve ürünlerin yapılarının daha karmaşık hale gelmiş olması, yönetimin, operasyonlar ve işleyiş üzerinde daha fazla bilgi ve denetim sahibi olmasının gerekliliğidir.

 Yukarı