Çalışma Alanları

    Günümüzde endüstri mühendisleri, üretimden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye, eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan mühendisler arasındadır. Yaptıkları işlerden bazıları şunlardır: yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan satış tahmininin yapılması, fiyatlandırma kararlarının verilmesi ve maliyet analizlerinin yapılması, ürün veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve verimli bir şekilde çalıştırılması, günümüzde bütün firmalar için artık zorunluluk haline gelen toplam kalite yönetimi sisteminin kurulması, şirketlerin verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yapılması, endüstriyel projelerin ve diğer yatırımların ekonomik açıdan değerlendirilmesi, firmalar için hayati derecede önemli olan bilgi akış sistemlerinin bilgisayar destekli bir şekilde tasarımı ve uygulaması, sağlık sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu, toplumsal sağlık düzenlemelerinin (aşılama sistemi, salgın hastalıklarla mücadele gibi) etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmet üreten tüm firmaların insan gücü, malzeme, makina, para ve diğer kaynaklarının planlarının hazırlanması ve stok kontrolünün sağlanması, lojistik dağıtım ağlarının tasarımı ve işletilmesi, imalat sistemlerinin otomasyonu, robot gibi yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve imalat sistemlerine entegrasyonu, günümüzde giderek karmaşık hale gelen üretim ve servis sistemlerin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simülasyon çalışmalarının yapılması, bankacılık, gıda, ulaştırma, turizm ve medya gibi servis sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulmasıdır.

   Yukarı