Programın Amacı

    Endüstri Mühendisliği Bölümü, bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya ve teknolojiye dönüşümünde görev alıp etkin katkılarda bulunabilecek, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunabilecek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaç edinecektir. Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Endüstri Mühendisliği Bölümümüzün temel hedefi, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, üretken, ekip çalışmasında başarılı, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü mühendisler yetiştirmek olacaktır.

   

    Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü, dünyada değişen ve gelişen her uygulamayı eş zamanlı olarak ele alacak olup, bu gelişmelerin ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin problemlerinin çözümü için işletmelere uygulanmasına önem verecektir. Ders plan ve programları günümüz endüstrilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak, bilim ve teknolojideki küresel gelişmeler takip edilerek güncellenecektir. Öğrencilere güncel gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla modern yazılım, donanım ve eğitim teknolojilerinden faydalanma imkânı sunulacak, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla danışmanlık sistemi etkin bir şekilde yürütülecektir. Öğrencilerimize, sanayi kuruluşlarında en az üç ay süre ile proje tabanlı staj yapma, Bölümümüzün kurulacak olan laboratuvar imkânlarını eğitimleri süresince sınırsız kullanma, Üniversitemizi ziyaret eden ülkemizin önde gelen sanayici iş adamları ve bilimsel araştırmacıları ile bölüm seminerlerimizde yüz yüze görüşme imkânı verilecektir.

   

    Kayseri ili, sanayisi ve girişimciliği ile ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. Toplam alanı 37.000.000 m2 olan üç tane organize sanayi bölgesi, on bir küçük sanayi sitesi, serbest bölgesi ve teknoparkı ile Kayseri’de yirmi binden fazla işletme ve binin üzerinde fabrika faaliyet göstermektedir. Sanayi istihdamında önemli derecede endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Bölümümüzce yapılacak olan üniversite-sanayi işbirliği ile henüz endüstri mühendisliği öğrenimi aşamasında olan öğrencilerimizin, belirlenen bölüm derslerinde yapacakları sanayi projeleri ve uygulamaları öğrenim çıktısı olarak yer alacaktır. Üniversitemizin önemli bir avantajı da 24.000.000 m2’lik bir alanda kurulu olan Kayseri’nin en büyük organize sanayisine yaklaşık on dakikalık bir mesafede olmasıdır. Kayseri sanayisinin, mobilyadan gıdaya, elektronikten tekstile, ambalajdan metal sanayiye kadar geniş bir alanda güçlü markalarla sektörde yer alması öğrencilere önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sayede öğrenciler iş hayatına atılmadan önce proje geliştirme ve uygulama imkânı elde edeceklerdir. İş hayatına daha hazır mühendisler yetiştirilmiş olacaktır. Sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek verilecektir. Kayseri ve çevresinin endüstri ve işletme problemlerine çözüm önerileri sunulacak, konferanslar, seminerler ve paneller düzenlenerek sanayici ve sanayide çalışan kesim bilgilendirilecektir.

  

    Günümüzdeki en önemli gelişmeler disiplinler arası ortak çalışmalar neticesinde meydana gelmektedir. Disiplinler arası proje ve uygulama çalışmalarına öncü olmaları için öğrencilerimiz teşvik edilecektir. Diğer mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, işletme, ekonomi ve finans gibi disiplinlerle birlikte projelerin geliştirilmesine Bölümümüz olarak öncelik verilecektir.

 

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerin henüz eğitim süreçlerinde belirledikleri konularda uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Bu amaçla alanını belirleyen öğrenciler farklı alanlarda açılan seçmeli dersler ve sosyal kulüpler haricinde kurulacak olan vaka ekipleri ile de kendilerini geliştireceklerdir. Uzmanlık alanları belli olan öğrencilerimizin alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sanayi ve vaka analizi yarışmalarına ve projelere katılımları sağlanacaktır. Bölümümüzün öncelikli hedeflerinden birisi mezunlarımızın iş arayan değil, iş kuran ve istihdam oluşturan girişimciler olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak olacaktır.Yukarı